Τοποθέτηση

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση

Το τελικό στάδιο της τοποθέτησης πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη από την ομάδα μας με την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία πάντα με προσοχή και σεβασμό στον χώρο σας ώστε να υπάρξει η λιγότερη αναστάτωση και αποχωρώντας από τον χώρο να τον αφήσουμε πλήρως λειτουργικό.

Share post: